Uvodni pozdrav

Spoštovani obiskovalci!

Eno od pomembnejših področij delovanja našega društva je prizadevanje za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Smo eno največjih društev, ki se združujemo v nacionalno zvezo na področju zagotavljanja varne mobilnosti – Avto moto zvezo Slovenije in v sodelovanju z gospodarsko družbo AMZS in mednarodnimi asociacijami, zagotavljamo našim članom in tudi drugim udeležencem v prometu, pomoč in storitve, ki zagotavljajo mobilnost. Hkrati pa tudi z različnimi aktivnostmi in tudi akcijami, kot je današnja, s predstavitvijo našega delovanja, aktivnosti in programov AMZS, opreme in načina delovanja policije, gasilcev in reševalcev, poskušamo skromno prispevati k povečanju varnosti v prometu v najširšem pomenu te besede

Vsem obiskovalcem in udeležencem prireditve, želim uspešno pridobivanje novih vedenj o prometnih vsebinah, predvsem pa srečno in varno vsakodnevno udeležbo v cestnem prometu.

 

Predsednik Avto moto društva Slovenija avto
Viktor LEVEC

partnerji_novi3

varna_mobilnost2