Strategies to attract affluent customers

February 25, 2017 Branding

I recently read an interesting article in Forbes regarding what strategies should luxury brands pursue to attract affluent customers. It might just be any brands mechanisms, the point is to find out which one works best for you. The luxury consumer in particular can be tricky although most desirable audience which does demand a very thoughtful and well planned strategy. Referring to the aforementioned article I want to mention some key points which could be helpful in reaching out to any kind of specific client.

First of all organic advertising is a good way to start building a foundation using social media like instagram. Sharing appropriate and tasteful images (preferably high quality and as authentic as possible) which reflect brands image can result in reaching global audience and their engagement. It offers a great way to deliver your message to a broader community and receive their feedback as well. The latter can be very helpful in strategizing the future marketing approach. One of the interesting aspects regarding winning a luxury costumer is making your product hard to get, meaning the potential customer needs to put an extra effort to afford, buy or simply get the product. Besides wanting the object of desire one has to get emotionally attached to it and associated with the brand regardless of the price or time of delivery.

In order to awaken and develop the identification with the product the transparency of its production and understanding of the company plays a key role in the whole process. Documenting the everyday routines, insight into the lifestyle of the CEO or other associates can attract several fans, admirers and nevertheless potential clients. In doing something and presenting it in unique way can put the business into the spotlight, attracting attention in the long run, which should ultimately be the main objective of a single company. You can undoubtedly create something out of very few if you find unique and authentic ways of presenting yourself and your work. Do something extra or more than similar low-end commodity sales, make a complete story which goes beyond the average customer experience.


SLO verzija

Pred kratkim sem naletela na spletni članek o strategijah, ki se jih poslužujejo podjetja, da privlačijo potencialne premožne stranke. Vsebina se mi je zdela zanimiva iz vidika iskanja mehanizmov, ki so praktično lahko koristna za katerokoli znamko, ki želi pridobiti določeno skupin strank. Način, kako se bomo tega lotili, mora biti zato še toliko bolj premišljen in dobro načrtovan, saj je nenazadnje želja in cilj vsakega podjetja, da ima zveste stranke z denarjem. V prispevku sem naletela na nekaj koristnih namigov, ki jih želim na kratko omeniti, hkrati pa poudariti tiste, ki se meni osebno zdijo bistveni.

Začenši z organskim oglaševanjem, ki je lahko odličen korak pri prvotnem oblikovanju skupnosti, ne gre brez vključevanja socialnih medijev. Kljub temu, da se nekateri temu vsaj zasebno ne vse pretege izogibamo, pa v poslovnem okolju brez tega nedvomno ne gre več. Vse več ljudi vstopa v digitalni svet in tam išče svoj prostor. Instagram postaja vedno bolj priljubljena platforma, kjer lahko s skrbno izbranimi in kakovostnimi fotografijami dosežemo širši spekter uporabnikov in njihovo vključevanje. S prenašanjem vizualnih sporočil tako lahko v razmeroma hitrem času dobimo odzive skupnosti, kar nam pomaga pri načrtovanje oglaševalskih strategij v prihodnosti. Če se ponovno vrnem na pridobivanje trga premožnejših oz. kot že omenjeno tudi bolj specifičnih skupin ljudi, je bistvenega pomena taktika težje dostopnosti določenega produkta.

Za razliko od povprečnega blaga, moramo pri luksuznem blagu ljudem dati občutek, da le-to ni vedno na voljo in da je butične narave. Pri tem si ga potencialna stranka še bolj zaželi in je za to pripravljena tudi več plačati in nanj dalj časa čakati. Pri tem pa je naša vloga, da poskušamo s transparentnostjo postopka njegove proizvodnje in podjetja samega, doseči identifikacijo stranke s t.i. „predmetom poželenja“. Ultimativna in edinstvena izkušnja stranke pa je v končni fazi tista, ki v njen vzbudi željo po nakupu. To lahko dosežemo tudi z dokumentacijo delovanja podjetja, njegovih vodilnih in sodelavcev, kamor spadajo tudi njihove vsakodnevne rutine in življenjski stil. Če nam poleg tega splošnega recepta uspe dodati še edinstven način oz. slog prezentacije, ki pritegne vedno novo publiko, smo na pravi poti do doseganja dolgoročnega cilja in to je dobiti stranke, ki imajo denar.