Prenovljeni ponovno na medmrežju

AMD Slovenija avto je bilo eno izmed prvih društev v asociacijah AMZS in AŠ2005, ki je svojo bogato zgodovino delovanja, že davnega leta 1996 prvič predstavilo tudi na globalnem omrežju internet. Od takrat je društvena spletna stran doživela kar nekaj posodobitev in gleda na to, da se približujemo jubilejni 45-letnici delovanja je prav, da društveno