O portalu

Živimo v času, ko dostopnost od točke A do točke B s tehničnega in časovnega vidika pravzaprav ne igra pomembnejše vloge. Še 100 let nazaj bi to vsekakor pomenilo zajetnejši izziv. A kljub tehnološko dovršeni mobilnosti 21. stoletja, premik iz točke A v B še vedno odpira cel kup zagonetk. Izbrati najkrajšo, najcenejšo pot, uporabiti osebni ali javni prevoz, se usesti v tistega na bencinski pogon ali uživati v tistem, ki ga poganja obnovljiv vir energije? Z navdušenjem lahko spremljamo tehnološke novosti na področju mobilnosti, a istočasno z negotovostjo in zaskrbljenostjo prebiramo statistiko, ki zlasti na področju varnosti udeležencev v prometu ne sledi tehnološki revoluciji.

100% varnost za vse udeležence v prometu tudi v napredni, zahodni civilizaciji ostaja mit in bo žal ostal še nekaj časa.

Naš cilj je vzpostaviti in razvijati komunikacijsko orodje v obliki spletnega portala in na inovativen način izobraževati ciljne skupine o različnih tematikah s področja prometa, tako z ekonomskega, družbenega, psihološkega, tehničnega kot zgodovinskega vidika. Krepiti zavest o prometni varnosti še nikoli ni predstavljalo toliko izzivov, hkrati pa je skoraj nemogoče meriti učinkovitost tovrstnega procesa, zato je informiranje, izobraževanje in ozaveščanje »inteligentne populacije« od najmlajših do starejših udeležencev v prometu ključen korak k oblikovanju sodobne in prihodnje družbe,  v kateri bo naša mobilnost boljša in varnejša.

V tim smo povezali strokovnjake z različnih področij in skupaj bomo soustvarjali medij, ki nam bo s koristnimi informacijami pomagal k zagotavljanju večje prometne varnosti in dvigu prometne kulture. Želimo ozaveščati, informirati in opozarjati z iskrenim namenom, da postanemo boljši in vzornejši udeleženci v prometu. Poleg aktivnega ustvarjanja spletnega medija bi želeli v sodelovanju z društvi, različnimi nacionalnimi asociacijami, podjetji še nadgraditi javne prireditve s področja prometa in prometne varnosti, ki smo jih soustvarjali že v minulih letih.

Spremljajte nas, veseli bomo vašega odziva. Želimo varno pot!


In the modern society the accessibility from point A to point B nowadays does not actually play a significant role in technical and time perspective. Even 100 years ago this would definitely be a more challenging effort. Despite the technologically advanced mobility of the 21st century, moving from point A to point B still opens a whole lot of issues. Whether we should choose the shortest or cheapest route, personal vehicle or public transportation, motor vehicle or electric drive vehicle due to technological developments and an increased focus on renewable energy? We’re enthusiastically engaging in technological transformation in the area of mobility, but at the same time overwhelmed by the uncertainty and concern about statistics that, in particular, do not follow the technological revolution in the field of road safety.

100 % safety for all road users, even in the presently shaped Western civilization, remains a fantasy and unfortunately will continue so for some time.

Our aim is to build a journaling tool in form of web portal and in an innovating way educate our target audience about various issues regarding traffic safety from economic, social, psychological, technical as well as historical point of view. Building awareness about road safety has never been more challenging and measuring the effects of its process is almost impossible, but informing, educating and warning “traffic safety intelligent population” from children to elderly participants is a significant step towards making current and future society a better place to move. We have brought together experts from different fields and together we will co-create a medium with helpful, educational and nevertheless entertaining information about traffic safety and culture of today and in the past. Our aim is to raise awareness, inform and warn with sincere intent of becoming better and more exemplary traffic participants. In addition to the active creation of online media and in cooperation with associations, different national associations and private companies, we would like to upgrade public events in the field of transport and traffic safety, which we have co-created in the past years.

Follow us, we look forward to your feedback and support. Have a safe trip!


Portal urejata:

Creators and partners:

AMD Slovenija avto, Dunajska 56, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 236 24 65, Fax: 01 236 24 67
www.amdsai.com, info@amdsai.com

SILETRA – oglaševalska agencija
Arkova ul. 41, 5280 Idrija
Telefon: 041 355 404
www.siletra.eu, www.cyber-produkcija.com
info@cyber-produkcija.com

certificado_siletra

varnamobilnost

Save