Pri uspešno in kvalitetno izvedenih avtošportnih prireditvah je poleg dobrega organizacijskega tima, zelo pomemben tudi strokovni tim športnih funkcionarjev. Ti poleg organizatorja skrbijo za varno in legitimno izvedbo športne priredive. V društvu že desetletja skrbimo za ustrezno izobraževanje tovrstnega strokovnega kadra z ustrezno pridobljenimi nacionalnimi licencami in za prenos znanj in izkušenj na mlajše generacije. Načrtovanje in izvajanje varnosti je stalnica, ki je ni nikoli odveč in jo je potrebno vedno dopolnjevati in posodabljati. Športni funkcionarji morajo vsako leto za potrditev svojih licenc opraviti usposabljanje in teste. Za vsako dirko posebej organizator pripravi veliko dokumentacije, dovoljenj in soglasij, krona načrtovanja varnosti pa je varnostni načrt. Ta opredeli sile in postopke, ki bodo na dirki opravljale varnostne naloge. Za izvedbo avto športnih sistemskih tekmovanj, se naše društvo povezuje v nacionalno panožno organizacijo Zvezo za avto šport Slovenije – AŠ2005. Tu pridobimo status, da prireditve, ki jih organiziramo, štejejo za državna in pokalna prvenstva. Preko AŠ2005 kandidiramo naše dirke v najrazličnejša sistemska tekmovanja, ki jih razpiše mednarodna avtomobilistična organizacija FIA. Bi se želeli preizkusiti na tem področju. Kontaktirajte nas na info@amdsai.com.