Avto šport v obdobju 2018 - 2022

Avto šport v obdobju 2018 - 2022

AMD Slovenija avto je bilo ustanovljeno 19. decembra 1974. Ena od temeljnih dejavnosti (poleg članske asistence ja AVTO MOTO ŠPORT. V tem obdobju smo tekmovali, organizirali in izvajali to atraktivno področje člani, ki se združujemo v AMD Slovenija avto (AMD SA) in Avto športno društva SA – I (AŠD SA-I).
Od nastanka društva dalje, so naši vozniki do leta 2019 osvojili 129 naslovov državni prvakov (DP) in pokalnih prvakov (PP), 124 drugih in 127 tretjih mest.

Read More

Portal VARNA-MOBILNOST.SI

Portal VARNA-MOBILNOST.SI

Naš cilj je vzpostaviti in razvijati komunikacijsko orodje v obliki spletnega portala in na inovativen način izobraževati ciljne skupine o različnih tematikah s področja prometa, tako z ekonomskega, družbenega, psihološkega, tehničnega kot zgodovinskega vidika. Krepiti zavest o prometni varnosti še nikoli ni predstavljalo toliko izzivov, hkrati pa je skoraj nemogoče meriti učinkovitost tovrstnega procesa, zato je informiranje, izobraževanje in ozaveščanje »inteligentne populacije« od najmlajših do starejših udeležencev v prometu ključen korak k oblikovanju sodobne in prihodnje družbe, v kateri bo naša mobilnost boljša in varnejša.

Read More

Prometni dan v urbanem okolju 2018

Prometni dan v urbanem okolju 2018

Eno od pomembnejših področij delovanja našega društva je prizadevanje za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. S prireditvijo “Prometni dan v urbanem okolju” želimo nadaljevati delo naših starejših članov, ki so sodelovali v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, kot mentorji prometnih krožkov na OŠ, v akcijah kot je prvi šolski dan, varna pot v šolo,… Na prireditvi sodelujejo AMZS, policija, gasilci, služba nujne medicinske pomoči, vrtci, osnovne in srednje šole ter mnogi drugi udeleženci s področja prometa in prometne varnosti.

Read More

Prenovljeni ponovno na medmrežju

AMD Slovenija avto je bilo eno izmed prvih društev v asociacijah AMZS in AŠ2005, ki je svojo bogato zgodovino delovanja, že davnega leta 1996 prvič predstavilo tudi na globalnem omrežju internet. Od takrat je društvena spletna stran doživela kar nekaj posodobitev in gleda na to, da se približujemo jubilejni 45-letnici delovanja je prav, da društveno