Na podlagi 21. člena statuta AMD SLOVENIJA AVTO je bil v sredo, 13. decembra 2017 sklican programsko – volilni Občni zbor društva, ki je za mandatno obdobje 2017 – 2021 izvolil in potrdil predstavnike v organe društva: 

UPRAVNI ODBOR
1. Viktor Levec, predsednik
2. Danijel Starman, podpredsednik
3. Davorin Možina, tajnik
4. Mitja Dolenc, član
5. Borut Mišica, član
6. Jurij Plavc, član
7. Stanislav Smolnikar, član
8. Maksimiljan Šorn, član

NADZORNI ODBOR
1. Bojan Žlender, predsednik
2. Irena Lipar, član
3. Peter Marc, član

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. Božidar Alič, predsednik
2. Mitja Dežela, član
3. Rajko Starman, član