Triinštiridest let delovanja Avto moto društva Slovenija avto je prav gotovo zavidanja vredna doba. Nismo med najstarejšimi društvi na področjih, na katerih delujemo, se pa po vseh merilih lahko uvrščamo med najbolj uspešna v naši državi. Daljnega leta 1974, ko se je izoblikovala potreba in pripravljenost za ustanovitev novega društva v Ljubljani, ki se bo predvsem ukvarjalo s področjem avto moto športa, je verjetno malokdo pomisli, da se bo društvo tako uveljavilo in razvilo, kot se je v preteklih letih.
Naše društvo je slabo polovico svojega dosedanjega delovanja opravilo še v času Jugoslavije, v drugačnih družbenih in političnih razmerah, kot so danes. Zato lahko rečemo, da v tistem obdobju v Sloveniji tako organizirane društvene sredine praktično ni bilo. Vsekakor so bili glavni nosilci društvenega  dela zaposleni v takratnih podjetjih  Slovenija avta. Z razpadom bivše skupne države, predvsem pa razpadom sistema podjetij Slovenija avto, ki so dolga leta, v različnih oblikah predstavljal največjo oporo obstoju in delovanju društva, smo se v društvu soočili z velikanskimi težavami. Kar naenkrat smo ostali brez močne podpore, pa tudi brez društvenih prostorov. Vsa zahvala tedanjemu vodstvu, da v tistih težkih časih ni obupalo in je našlo ustrezne rešitve, za nastalo situacijo.
Društvo je že takrat zastavilo »politiko« odprtega delovanja. Za to smo se že leta 1975, vstopili v krovno slovensko avtomobilistično organizacijo: Avto-moto zvezo Slovenije, bolj prepoznavno pod kratico AMZS. To odprtost negujemo še dan danes. Tako je že takrat postal eden naših večjih stebrov delovanja – članstvo AMZS, ki je namenjeno za pomoč članom – voznikom motornih vozil v vsako dnevnem prometu, dama in v tujini. Vse skozi članom ponujamo družabne in turistične prireditve, ki jih obogatimo z prometnimi vsebinami, npr., organiziran obisk sodobnega centra varne vožnje, na Vranskem.
V zadnjih letih, predvsem tudi zaradi razvoja novih celovitih odnosov na področju prometne varnost, za člane pripravljamo tudi možnosti seznanjanja z novimi prometnimi predpisi, ki jih je prineslo usklajevanje prometnih predpisov z predpisi EU. Tu so tudi novosti, kot so krožišča in cela vrsta novih prometnih znakov. Zato skupaj z AMD Moste – njihov avto šolo, načrtujemo brezplačna predavanja za obnavljanje znanja vozniških predpisov in spoznavanja novosti.
Ne nazadnje so tu tudi nove tehnologije, saj imamo že skoraj pred vrati samo vozeča vozila. Zagotavljanje sodobne mobilnosti, pri tem govorimo predvsem o vozilih na alternativne vire pogona, postaja tudi naša naloga. In še nekaj statističnih podatkov o našem društvu. Od začetnih nekaj sto članov, smo z leti prerasli v enega tudi številčno najmočnejših društev AMZS, saj smo danes peto največje društvo v tej naši krovni zvezi in na datum 30. 09. 2017 štejemo natančno 4.261 članov. Prav zaradi tega nam ni bilo nikoli in tudi ne danes, vseeno, kaj se dogaja v AMZS, kakšne so storitve, ki jih AMZS preko gospodarskih družb zagotavlja članom društev in kakšno vlogo ima v državi, na področjih varnosti v prometu, spodbujanja novih rešitev, ki bi pripomogle k večji varnosti in boljši mobilnosti udeležencev v prometu nasploh. Tako bomo v bodoče podpirali in aktivno sodelovali pri vseh aktivnostih, ki bodo razvojno naravnane in predvsem pri posodobitvah članskih in lojalnostnih produktov za naše člane AMZS.
S prireditvijo “Prometni dan v urbanem okolju”, želimo nadaljevati delo, naših starejših članov, ki so sodelovali v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, kot mentorji prometnih krožkov na OŠ, ne nazadnje tudi v akcijah kot je prvi šolski dan, varna pot v šolo,…V letu 2017 smo postali partner pri ustvarjanju sodobnega medija, ki pokriva področje preventive in varnosti v cestnem prometu VARNA MOBILNOST. V sodelovanju z oglaševalsko agencijo SILETRA smo postali podpisnik Evropske listine varnosti v cestnem prometu.
Seveda nismo pozabili na avto šport. Prav zaradi interesov na tem področju,  smo bili med prvimi, ki so leta 2000 podprli osamosvojitev avto športa in ustanovitev Zveze za avto šport Slovenije – AŠ 2005 in tudi z aktivnim delom naših članov dosegli, tudi v teh težavnih časih, ponovno širitev prireditev na področju avto športa v naši državi. Lahko se pohvalimo, da je v našem društvu nastala, do sedaj največja slovenska športno avtomobilistična prireditev – Rally Saturnus. Tako kot društvo, je tudi Reli Saturnus preživljal različna obdobja, od bolj do manj uspešnih izvedb, menjali so se tudi organizatorji. Po tem, ko je bilo prvih pet izvedb (1978 – 1982), organiziranih s strani našega društva, smo Reliju Saturnus ponovno prevzeli, leta 2007. Kljub velikim težavam, z veliko mero entuzijazma in prostovoljnega dela, ki je trajalo vse do leta 2014, smo uspeli prireditev obdržati na visokem mednarodnem nivoju. V vseh teh letih se je naše društvo poleg relija ukvarjalo tudi s pripravo in izvedbo tekmovanj tudi v drugih panogah predvsem avto športa. Pri tem velja posebej izpostaviti organizacijo dirk v gorsko hitrostnem avtomobilizmu v Ilirski Bistrici in na Gorjancih. Pri slednji še vedno sodelujemo, saj smo v letošnjem juniju izpeljali že njeno 21. izvedbo. Zadnjih šest let sodelujemo tudi na trenutno največjem slovenskem rallyu Nova Gorica, ki je letos doživel svojo repliko tudi z vozili na alternativni pogon. S tem omogočamo, našim organizacijsko – sodniškim kadrom, da obnavljajo svoje znanje in ga prenašajo na mlajše kadre, neposredno, na prireditvah. Organiziranje prireditev, je pomembno tudi za naše voznike – tekmovalce, kot tudi za pridobivanje, vzgoja in pomoč mladim tekmovalcem. Pri tem se lahko pohvalimo, da smo največje društvo v državi, saj imamo v tekočem letu licenciranih 34 voznikov. Smo tudi društvo z največ naslovi pokalnih in državnih prvakov. Do sedaj so naši vozniki osvojili 116 naslovov, najboljšega v državi.  Naj trofejnejše je bilo do sedaj leto 2016, v katerem so naši vozniki osvoji tako imenovani »trojček«, kar ni uspelo še nobenemu društvu v samostojni Sloveniji.

AMD Slovenija avto je član: