Organiziranje in izvedba avto športnih prireditev velja za eno najpomembnejših programskih aktivnosti društva.
AVTO SPEEDWAY, so bile naše krstne prireditve, ki smo jih izvedli v letih 1975, 1976 in 1977. Vse tri dirke so bile pozivne oz. promocijske narave. Osemsto metrska proga stadiona v Gornji Radgoni, je bila po našem vedenju do sedaj edina uradna dirka na ovalu, ki je dovoljeval skupinski štart. Pri organizaciji te prireditve smo sodelovali z AMD Gornja Radgona, ki je v dodatnem pravilniku prireditve leta 1975 in 1977 naveden kot soorganizator. K avto speedwayu smo se ponovno vrnili v letih 1996, 1997, 1998, 1999 in 2000. Tokrat smo ga organizirali na speedway stadionu v Zgornji Šiški, Ljubljana. Na štiristo metrski progi so vozila štartala s pol kroga zamika. Pari so bili določeni po t.i. dirigiranem žrebu, kar pomeni, da se boljši vozniki niso srečali v prvih krogih. Dirka je potekala po sistemu izločanja. Naprej se je uvrstil voznik, ki je imel iz dveh voženj boljši rezultat. Nobena od teh dveh variant se ni razvila v sistemsko tekmovanje. Vse te prireditve so bile izključno namenjene promociji avto športa. V ljubljanskem delu je bila ta prireditev načrtovana tudi kot druženje vznikov iz vseh avto športnih panog, na zaključku tekmovalne sezone, za posamezno leto.
RALLY SATURNUS. Prvi je bil izveden 15. 10. 1978. Odmevna reli prireditev je bila načrtovana že v povojih našega društva, za katerega vemo, da je nastalo konec leta 1974. Skrbnost načrtovanja takratnih naših članov je bila velika, natančna in izvedena s polno entuzijazma. To dokazujejo takratni dokumenti iz katerih je razvidno močno sodelovanje med podjetjema Slovenija avto in Saturnus. V ta namen so sodelovali že na prej opisanih avto speedway prireditvah. Uspelo jim je vključiti dobršen del takratne družbene sfere, slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva. V podjetju Saturnus bila ustanovljena tudi sekcija AMD Slovenija avto, ki je kasneje prerasla v samostojno Avto moto društvo Saturnus. Z organizacijo te prireditve smo nato nadaljevali še v letih 1979, 1980, 1981 in 1982. V letu 1980 so
bili med soorganizatorji: AMZS, AMD Ajdovščina, AMD Postojna, AMD Škofja Loka in AMD Zvezda, leta 1982 pa so bili soorganizatorji: AMD Donit – Olimpija, AMD Škofja Loka in AMD Zvezda. Kasneje je postala organizator AMZS, naše društvo pa je bilo vse do leta 1992 med soorganizatorji. Leta 1993 je prevzel organizacijo AMD Saturnus, naše društvo pa se je med organizatorje vrnilo leta 2007. Takrat smo naredili 30. rally Saturnus. V letu 2014 pa smo spravili »pod streho« že 37. Rally Saturnus. V tem obdobju nam pri izvedbi pomagajo: AMTK Velenje in AMD Zvezda, v zadnjem letu pa še AŠD Novo Mesto. V prvih petih letih (1978 – 1982), je bil direktor relija Saturnus naš dolgoletni član, ing. Janez Oblak. Leta 2007 in 2008, je bil direktor relija Ferdinand Poberžnik, njegova pomočnika pa sta bila Miha Levec
in Matjaž Možina. Od leta 2009 naprej je direktor relija Saturnus Miha Levec, pomočnik direktorja za področje varnosti pa je Matjaž Možina. Ob leta 2007 dalje organizacijskem odboru predseduje Viktor Levec, sekretar pa je Davorin Možina. Ponosni smo, da je v našem društvu nastala ta največja slovenska avto športna prireditev, ki dosega več deset tisoč obiskovalcev.
RALLY PRIJATELJSTVA, smo organizirali v letih 1986, 1987 in 1989, skupaj s pobratenim društvom AMD INA Rijeka. Prvi dve leti je potekal na relacijah med Ljubljano in Reko, tretje leto pa na jugo zahodnem območju ljubljanske kotline. Štel je za državno prvenstvo Jugoslavije in za republiška prvenstva. Rally prijateljstva je še posebej pomemben z vidika soudeležbe žensk v našem društvu in širšem avto športnem prostoru, namreč, direktorica tega relija je bila naša dolgoletna članica Helena Smrke. To pa je redkost, tako bomo našim članicam v nadaljevanju tega zbornika namenili posebno poglavje.
KROŽNO HITROSTNI DIRKI smo organizirali dve, leta 1976 na letališču na otoku Krk in leta 2002 na letališču Portorož v Sečovljah. Prva je našim članom ostala v spominu, ker so bile takrat pri nas prvič tekmovala vozila formule 3, druga pa še po posebnih naporih vseh športnih funkcionarjev, ki so celo noč v dežnem nalivu pripravljali tekmovalno progo na letališki pisti.
GORSKO HITROSTNE DIRKE. V tej zvrsti avto športa se bomo pohvalili z dvema prireditvama, ki tako kot reli Saturnus segata v mednarodni prostor. GHD Ilirska Bistrica je bila prvič izpeljana leta 1995, naše društvo jo je organiziralo v letih 2010, 2011 in 2012. Dirka je zelo pomembna za slovenski avto šport, saj je od leta 2007 štela za evropsko prvenstvo. To je najvišji rang to vrstnih tekmovanj na svetu in tako stoji ob boku t.i. GP prireditev. Je zahtevna po pripravi proge (zaščitne ograje, kvaliteten asfalt…) in ureditvi prostorov za gledalce, praktično ob celotni 5.050 metrski dolžini. Za dobro pripravo, in to vsako leto posebej, so potrebna velika denarna sredstva ter veliki napori pripravljalcev celotnega prireditvenega prostora. Na tej dirki nastopajo najmočnejša vozila, ki so še dovoljena po FIA predpisih. Tu se spoprimejo vozniki serijskih vozil, prototipi vozil in vse tja do formul 1. Posamezna vozila krepko presegajo 500 konjskih moči. Udeležba pa velikokrat preseže preko 150 tekmovalnih vozil, najrazličnejših skupin in razredov. Dirka GHD Gorjanci je bila prvič organizirana leta 1969. Dirka v različnih presledkih, tudi nekaj let zapored ni bila izpeljana. Naše društvo jo je prevzelo leta 2012 in jo ponovilo tudi v letih 2013 ter 2014, ko smo jo izvedli skupaj z AŠD Novo Mesto. Tudi tukaj se pojavljajo dokaj podobna vozila kot na GHD Ilirska Bistrica, število tekmovalcev pa se je letošnji junijski izvedbi približalo številki 130.