VABILO NA 3. REDNO ZASEDANJE OBČNEGA ZBORA AMD SA (ČETRTEK, 28.3.2024 OB 17. URI)

Na podlagi drugega odstavka, 15. člena statuta AMD SA sklicujem 3. redno zasedanje Občnega zbora (OZ – mandat 2022 – 2026) AMD SLOVENIJA AVTO, ki bo v

 četrtek, 28. marca 2024 ob 17.00 uri v sejni dvorani AMZS – podpritličje, Dunajska 128, Ljubljana.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Otvoritev OZ in izvolitev delovnih organov
 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje OZ z dne 29. 03. 2023
 3. Obravnava in sprejem poročila delu in o poslovanju AMD SA, za leto 2023 in poročila Nadzornega odbora za leto 2023
 4. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2024
 5. Obeležitev 50. letnice društva
 6. Drugo:
 • Določitev višine članarine in plačevanje le-te
 • Potrditev zneska za prostovoljni prispevek članov AMD SA za leto 2024
 • Morebitne druge zadeve

 

Prosim za vašo zanesljivo udeležbo. V primeru opravičene odsotnosti prosim, da to sporočite tajniku društva Davorinu Možina na telefon: 041 751 050 ali na E – pošto: info@amdsai.com. Gradiva k predlaganemu dnevnemu redu so na vpogled na sedežu društva (po predhodni najavi).

Ljubljana, 14.03.2024

Športni pozdrav!

AMD Slovenija avto

Predsednik

Viktor LEVEC

Vabljeni:

 • člani AMD z obvestilom na spletni strani: amdsai.com ,
 • člani organov AMD, licencirani vozniki in ŠF: po E-pošti.