Vabilo na zasedanje Občnega zbora AŠD SA-I (sreda, 29.3.2022 ob 17.00 uri)

Na podlagi statuta AŠD SA-I, sklicujem zasedanje Občnega zbora (OZ), AVTO ŠPORTNEGA DRUŠTVA SA – I, ki bo  v sredo, 29. marca 2023 ob 17.00 uri.  v sejni dvorani AMZS – podpritličje, Dunajska 128, Ljubljana.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje OZ, z dne 13.04.2022
  2. Obravnava in sprejem poročila o delu in poslovanju za leto 2022
  3. Program dela društva za leto 2023
  4. Drugo

Prosim za vašo zanesljivo udeležbo. V primeru opravičene odsotnosti prosim, da to sporočite tajniku društva Davorinu Možina na telefon: 041 751 050, ali na E – pošto: info@amdsai.com. Gradiva k predlaganem dnevnem redu so na vpogled v tajništvu društva.

 

Ljubljana, 14.03.2023.

Športni pozdrav!

Predsednik

Viktor LEVEC

 

Vabljeni;

  • člani AŠD z obvestilom na spletni strani: amdsai.com
  • člani organov AŠD in licencirani ŠF: po in E-pošti.